Wannan saitin ba ya gudu

KASHI DA KUMA KUMA KUMA

GASKIYAR GASKIYA GA MAGAMA GERMAN

LITTAFIN KARATUN JAMMAN NA 9, 10, 11, 12 AJI MAKARANTA DALIBAN MAKARANTA, MASU SON SAMUN KOYI DA JAMHAN SAMUN KWANA A1 FAMILY REUNIFICATION

GASKIYA GA KURAN SHEKAR DA KASA KUMA HASKIYA

LATSA NAN DAN KALLI KO SAYAR DA LITTAFIN MU NA GERMAN

  • SABATAR DA BUBUWAN BUKATA
  • COLORFUL DA PICTURE
  • TAMBAYOYI DA SAMPLES KAMATA DA DA LITTAFI DA KUMA
  • FUN EXPRESSION

LATSA NAN DAN KALLI KO SAYAR DA LITTAFIN MU NA GERMAN

HIDIMAR FASSARAR MU NA HAUSA TA FARA. Don ƙarin bayani: Fassarar Turanci

Lissafin Talla