Da alama ba mu iya samun abin da kuke nema ba. Wataƙila bincika na iya taimakawa.